poniedziałek, 14 maja 2012

Pneumatofora

Pneumatofora... czyli Matka Boża niosąca Ducha Świętego. Ikona powstała na początku lat 80. w Pracowni Karmelu Miłości Miłosiernej Braci Trapistów z Tibhirine. Nie jest więc ikoną kanoniczną wg starego stylu. Została napisana jako rezultat medytacji nad tekstami św. Maksymiliana Kolbe. Widział w Maryi autentyczną ikonę Ducha Świętego.

Prawosławny teolog Sergiej Bułgakow napisał: "Są możliwe i pojawiają się nowe ikony, o nowej treści. Życie Kościoła nigdy nie wyczerpuje się przeszłością, ma teraźniejszość i przyszłość, zawsze będąc kierowanym przez Ducha Świętego. (...) Jest tylko problem czy pojawi się odwaga twórcza i natchnienie, aby pojawiły się nowe ikony"
Możesz nabyć tą ikonę i wesprzeć pieszą pielgrzymkę...
>>> http://pracowniahermeneia.blogspot.com/2013/12/matka-boza-pneumatofora-pomoze-w.html
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz