środa, 29 października 2014

Rozpoczynamy warsztaty ikonopisania w Parafii Sw. Lukasza na Bemowie...

Witam
i dziękuję raz jeszcze wszystkim za przybycie na spotkanie organizacyjne 18-go października.

Poniżej przedstawiam nasze ustalenia ze spotkania uzupełnione o kalendarz spotkań, podział na grupy i szczegolowy plan pracy na listopad i grudzien.

Uczestnicy zostali podzieleni na dwie grupy: A i B

Grupa A spotykać się będzie we czwartki (18.00 - 20.00) i soboty (13.30 - 15.30)

Grupa B spotykać się będzie w piatki (18.00 - 20.00) i soboty (16.00 - 18.00)


Skład Grupy A:
1. Sylwia Szwarocka
2. Jolanta Pruchniak
3. Sylwia Kosiorek
4. Maria Krawczyk
5. Agnieszka Balińska
6. Jolanta Czerczak
7. Bartosz Imiełowski
8. Basia Wojcieszak
9. Agnieszka Wojcieszak
10. Jolanta Burchard
11. Patrycja Dzienisiewicz
12. Sylwia Celińska
13. Jarek Jastrzębski

Skład Grupy B:
1. Iwona Szczukiewicz
2. Iwona Dyba
3. Monika Dec
4. S. Eleonora Morisson
5. Małgorzata Misiak
6. Anna Zarzycka
7. Brygida Lewandowska
8. Mariusz Lewandowski
9. Ewa Gralczyk
10. Agnieszka Blażejewska
11. Monika Kościelniak
12. Ewa Zaborek
13. Grażyna Małecka - Lech

Możliwe są zamiany w składach grup albo okazjonalnie udział w
zajęciach drugiej grupy (gdy wydarzenia losowe nie pozwolą pojawić się
na spotkaniu grupy własnej) - prosze mnie informowac telefonicznie lub mailowo, moje dane zamieszczam ponizej.

Kalendarz spotkań Grupy A:

Spotkanie 1:
6 listopada (cz) godz. 18.00 - 20.00
Wykład: Geneza i historia ikony, podstawowe terminy w ikonografii
Praca: Ćwiczenie ołówkiem podstaw szkicu ikonowego, komponowanie elementów ikony

Spotkanie 2:
8 listopada (sb) godz. 13.30 - 15.30
Wykład: Teologia i symbolika ikony Chrystusa Pantokratora
Praca malarska: Naniesienie szkicu na podobrazie próbne, położenie
sankiru na części cieliste Oblicza

Spotkanie 3:
13 listopada (cz) godz. 18.00 - 20.00
Wykład: Kanon ikonograficzny na podstawie "Hermenei" Dionizjusza z Furny
Praca malarska: Rozświetlanie Oblicza

Spotkanie 4:
15 listopada (sb) godz. 13.30 - 15.30
Wykład: Modlitwa przed ikoną
Praca malarska: c.d. rozświetlania Oblicza

Spotkanie 5:
27 listopada (cz) godz. 18.00 - 20.00
Wykład: Teologia ikony w XIX i XX wieku - Bułgakow, Florenski, Evdokimov
Praca malarska: szkic na desce, rylcowanie konturów, naniesienie sankiru

Spotkanie 6:
29 listopada (sb) godz. 13.30 - 15.30
Wykład: Ikona w XX wieku, różne szkoły ikonograficzne (na podstawie
wykładów Iriny Jazykowej)
Praca malarska: sankir, konturowanie Oblicza

Spotkanie 7:
4 grudnia (cz) godz. 18.00 - 20.00
Wykład: przykłady ikon współczesnych: Pneumatofora, Święta Rodzina,
prace Kiko i Jerzego Nowosielskiego
Praca malarska: Rozświetlanie Oblicza, podrumienka, bliki.

Spotkanie 8:
11 grudnia (cz) godz. 18.00 - 20.00
Wykład : Omówienie wybranej ikony
Praca malarska: c.d. rozświetlania Oblicza, szaty

Spotkanie 9:
13 grudnia (sb) godz. 13.30 - 15.30
Wykład: Omówienie wybranej ikony
Praca malarska: Rozswietlanie szat, tło ikony

Spotkanie 10:
18 grudnia (cz) godz. 18.00 - 20.00
Wykład: Omówienie wybranej ikony
Praca malarska: ostatnie korekty malarskie, podpis ikony

Spotkanie 11:
20 grudnia (sb) godz. 13.30 - 15.30
Spotkanie dodatkowe - nadrobienia zaległości, ostatnie poprawki i korekty,
Złocenie Ikon.

Spotkanie 12
W ustalonym terminie : msza święta z poświęceniem ikon.


Kalendarz spotkań Grupy B:

Spotkanie 1:
7 listopada (pt) godz. 18.00 - 20.00
Wykład: Geneza i historia ikony, podstawowe terminy w ikonografii
Praca: Ćwiczenie ołówkiem podstaw szkicu ikonowego, komponowanie elementów ikony

Spotkanie 2:
8 listopada (sb) godz. 16.00 - 18.00
Wykład: Teologia i symbolika ikony Chrystusa Pantokratora
Praca malarska: Naniesienie szkicu na podobrazie próbne, położenie
sankiru na części cieliste Oblicza

Spotkanie 3:
14 listopada (pt) godz. 18.00 - 20.00
Wykład: Kanon ikonograficzny na podstawie "Hermenei" Dionizjusza z Furny
Praca malarska: Rozświetlanie Oblicza

Spotkanie 4:
15 listopada (sb) godz. 16.00 - 18.00
Wykład: Modlitwa przed ikoną
Praca malarska: c.d. rozświetlania Oblicza

Spotkanie 5:
listopada (pt) godz. 18.00 - 20.00
Wykład: Teologia ikony w XIX i XX wieku - Bułgakow, Florenski, Evdokimov
Praca malarska: szkic na desce, rylcowanie konturów, naniesienie sankiru

Spotkanie 6:
29 listopada (sb) godz. 16.00 - 18.00
Wykład: Ikona w XX wieku, różne szkoły ikonograficzne (na podstawie
wykładów Iriny Jazykowej)
Praca malarska: sankir, konturowanie Oblicza

Spotkanie 7:
5 grudnia (pt) godz. 18.00 - 20.00
Wykład: przykłady ikon współczesnych: Pneumatofora, Święta Rodzina,
prace Kiko i Jerzego Nowosielskiego
Praca malarska: Rozświetlanie Oblicza, podrumienka, bliki.

Spotkanie 8:
12 grudnia (pt) godz. 18.00 - 20.00
Wykład : Omówienie wybranej ikony
Praca malarska: c.d. rozświetlania Oblicza, szaty

Spotkanie 9:
13 grudnia (sb) godz. 16.00 - 18.00
Wykład: Omówienie wybranej ikony
Praca malarska: Rozswietlanie szat, tło ikony

Spotkanie 10:
19 grudnia (pt) godz. 18.00 - 20.00
Wykład: Omówienie wybranej ikony
Praca malarska: Ostatnie korekty malarskie, podpis ikony

Spotkanie 11:
20 grudnia (sb) godz. 16.00 - 18.00
Spotkanie dodatkowe - nadrobienia zaległości, ostatnie poprawki i korekty,
Złocenie Ikon.

Spotkanie 12
W ustalonym terminie : msza święta z poświęceniem ikon.


Na tej stronie bede zamieszczal takze komunikaty i aktualnosci oraz dodatkowe teksty i materialy do wydruku.


Gdyby pojawiły się pytania, proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy:

Roman Zięba
500 749 123
pracowniaromanzieba@gmail.com

W ramach przygotowania do pierwszych zajęć proszę przeczytać i
rozważyć tekst z Dzienniczka św. Faustyny: Dz. 313

Pozdrawiam i do zobaczenia,

Roman Zięba

poniedziałek, 20 października 2014

Ikona. Czym jest? Czym różni się od religijnego obrazu Rembrandta, van Eycka, Tintoretta czy Caravaggia?  Myślę czasem że skoro  ikona, dzieło bezimiennego, "wycofanego artysty" wyrasta z platońskiej "świętej geometrii" z abstrakcji, z matematyczno-filozoficznego  pytania "ile wynosi powierzchnia punktu?", jest jakimś cofnięciem się przed ustanowione przez człowieka aksjomaty, powrotem do jedynego prawdziwego piękna i jedynej prawdy - ukrytych w Praobrazie. Ale żeby pojąć i przyjąć istotę ikony może ważniejsze od tych dyskursywnych, intelektualnych tropów jest pokorne powierzenie się Duchowi Bożemu, tak jak bezimienny autor ufnie oddał Mu kiedyś w modlitwie swoją dłoń przy tworzeniu ikony. Katafatyczne wycofanie, wyczekujące otwarcie się na działanie łaski, jest odwrotnością postawy samodzielnego wysiłku, aktywnego poszukiwania, pokonywania kolejnych etapów i zdobywania nowych poziomów zaawansowania.
Paul Evdokimow pisał, że ikony to "obrazy prowadzące". Prowadzą bowiem od materialnych znaków do osób przedstawionych, od widzialnego do niewidzialnego, od czasu do bezczasowej wieczności. Ikona urzeczywistnić ma nie tyle kontakt z historyczną postacią czy wydarzeniem, ile z żywą i pełną chwały Osobą, z obecną tu i teraz Pełnią, której przedstawienie jest znakiem. Ikona to okno na świat przebóstwiony, na który nie wystarczy patrzeć z zachwytem. Do tego świata trzeba jeszcze pozwolić się przenieść, dac się poprowadzić. Jak to osiągnąć? Jak pozwolić się poprowadzić do świata doskonalego? To droga pełnienia woli Bożej,  wierne podążanie krok w krok za Miłością, droga modlitwy nieustannej.
Siergiej Bułgakow twierdził, że człowiek, który został "stworzony na obraz i podobieństwo" - stale nosi w sobie i jedno i drugie. Niesiony przez człowieka Obraz jest doskonały i niezmienny, podobieństwo zaś jest dynamiczne, stale w ruchu, jest jak zadanie do wykonania na podstawie Obrazu. Droga ikony jest więc urzeczywistnianiem doskonałego prototypu, Obrazu Pierwotnego. Jest dla człowieka ciągłym szukaniem obrazu Boga żywego w sobie. Owa droga, owo poszukiwanie, musi wiązać się z porzucaniem dotychczasowych, wygodnych form, ze stałym wychodzeniem naprzeciw Obrazowi, który jest zadaniem, stawaniem się wyrażonym w Boskim Imieniu Jestem Który Jestem.
Myślę teraz że ikona jaką dotychczas znałem była jedynie pretekstem. Że nie wystarczy samo doskonalenie warstwy malarskiej, czy nawet symbolicznej, ani sama refleksja teologiczna. Ikona to transcendencja, a więc przekroczenie, które jest możliwe tylko w modlitewnej kontemplacji, to przejście na drugą stronę, powrót do Praobrazu, do bezwymiaru i bezczasu Boga. Ta ikonowa modlitwa zawierzenia pojawia się jako dar zaproszenia i dar pójścia za nim. Ikona jest spotkaniem materii i ducha. Jest odpowiedzią. 

Niepokalanów, 20 X 2014poniedziałek, 13 października 2014

niedziela, 12 października 2014

Relacja TVP z poświęcenia ikony w cerkwi w Łopience w Bieszczadach

http://www.tvp.pl/rzeszow/aktualnosci/spoleczne/ikona-pojednania/17126940

W Cerkwi w Łopience w Bieszczadach odbyła się dziś ekumeniczna uroczystość poświęcenia kompozycji ikonowej "Matka Boża Miłości i Pojednania". Kompozycja to efekt kilkuletniej współpracy artystów- ikonografów z Polski i Ukrainy. Zostanie przekazana greckokatolickiej cerkwi w Baligrodzie, jako znak pojednania między Polakami i Ukraińcami.

Kompozycja ikonowa powstała podczas międzynarodowego pleneru pisania ikony "Miłość i Pojednanie" zorganizowanego w Rajskiem w ramach projektu Alpy-Karpatom. Składa się z 8 części - centralnym motywem jest wizerunek Matki Bożej adorowanej przez anioły, poniżej są wizerunki świętych Wschodu i Zachodu: Mikoła, Franciszka z Asyżu, Serafina z Sarowa, Faustyny Kowalskiej świętej Paraskewy, Olgi i Jana Pawła II. Podczas ekumenicznego nabożeństwa w Łopience ikona została poświęcona i przekazana na ręce księdza Mirona Michalczyszyna do remontowanej cerkwi w Łopience. Ikonowy poliptyk "Miłość i Pojednanie" stworzył 10-osobowy zespół ikonografów z Polski i Ukrainy. Kompozycja ikony nawiązuje do idei przebaczenia i pojednania między mieszkańcami Karpat, którzy przez stulecia żyli tu w zgodzie i harmonii. Wspólne pisanie ikony było inicjatywą Stowarzyszenia Rajska Dolina. Bieszczadzkie spotkanie ikonografów z Polski i Ukrainy odbywa się w szczególnym czasie, gdy na wschodzie Ukrainy toczą się walki. Komisarz pleneru Roman Zięba podkreśla, że wspólną modlitwą i pracą nad ikoną "Miłość i Pojednanie" uczestnicy spotkania chcieli przypomnieć że ikona to znak pokoju i wspólne dziedzictwo niepodzielonego chrześcijaństwa.

środa, 8 października 2014

Już wkrótce rozpoczną się jesienne spotkania ikonowe w św. Łukaszu

Z radością informuję, że tak jak w ubiegłych latach,
18-go października, w dniu św. Łukasza, patrona ikonografow, po wieczornej mszy świętej odpustowej odbędzie się spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych udziałem w warsztatach ikonopisania.

Roman Zięba

środa, 1 października 2014

W Rajskiej Dolinie w Bieszczadach czterech Polaków i czterech Ukraińców pisze wspólnie ikonę "Miłość i Pojednanie".
Ikona zostanie poświęcona podczas ekumenicznego nabożeństwa z udziałem kapłana rzymskokatolickiego i duchownego gereckokatolickiego w dniu 5 października, podczas odpustu w Łopience i przekazana cerkwi pod wezwaniem Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny w Baligrodzie.