sobota, 20 października 2012

Spotkanie inauguracyjne w dniu św. Łukasza Ewngelisty

Witam wszystkich uczestników warsztatów ikonopisania I i II stopnia w Parafii św. Łukasza Ewangelisty!

Poniżej podsumowanie naszych ustaleń z czwartkowego spotkania.

Podział na 2 grupy:

Grupa A (spotkania w godz. 17.00 - 19.00)

1. Katarzyna Kacperska
2. Mirosława Pałaszewska
3. Hanna Nowicka
4. Ewa Szczęsna
5. Anna Zielińska
6. Teresa Kubicka
7. Anna Nowicka (?)
8. Magdalena Calikowska
9. Berenika Seryczyńska
10. Danuta Seryczyńska
11. Hanna Abi Akar


Grupa B (spotkania w godz. 19.30 - 21.30)

1. Andrzej Bareła
2. Maria Sikorska
3. Agnieszka Zgorzałek
4. Sabina Banaszczyk
5. Iwona Szczukiewicz
6. DAnuta Grochala
7. Dorota Olędzka
8. Roman Wajs
9. Karolina Jóźwik
10. Łukasz Jóźwik

Kalendarz spotkań i ramowy plan pracy:

7 listopada (środa): Podstawy rysunku, praca na podobraziu kartonowym (szkic konturowy, sankir)
8 listopada (czwartek): Praca na podobraziu kartonowym: konturowanie, rozświetlanie oblicza, rozświetlanie włosów i szat
22 listopada (czwartek) C.d. rozświetlania, tło, ramka, podpis ikony.
23 listopada (piątek) Praca na desce: przeniesienie szkicu konturowego, rylcowanie konturów, krucie sankirem
24 listopada (sobota - pracownia otwarta dla wszystkich, godz. 10.00 - 13.00)
5 grudnia (środa) Praca na desce: Praca na desce: rozświetlanie oblicza
6 grudnia (czwartek) Praca na desce: Rozświetlanie szat i włosów
7 grudnia (piątek) Praca na desce: Korekta rozświetleń, złocenie nimbu
8 grudnia (sobota - pracownia otwarta dla wszystkich, godz. 10.00 - 13.00)
13 grudnia (czwartek) Praca na desce: tło, ramka, podpis ikony
14 grudnia (piątek) Korekta, werniksowanie ikony.
15 grudnia (sobota - wstępny termin poświęcenia ikon)

Na spotkania sobotnie w ramach "otwartej pracowni" zapraszam także osoby, które po ukończonym I stopniu zajęć pracują nad własnymi ikonami.

Tematy wykładów na zajęciach I stopnia (ikona Chrystusa Pantokratora):

1. Budowa ikony, podstawowe terminy ikonografii
2. Geneza i historia ikony
3. Ikona Chrystusa Pantokratora
4. Kanon ikonograficzny
5. Teologia ikony - teologia piękna
6. Modlitwa przed ikoną, kontemplacja ikony
7. Pigmenty i symbolika kolorów
8. Teologia wybranych ikon (ikona Trójcy Świętej, ikona Matki Boskiej Włodzinierskiej)

Grupa zaawansowana (pracująca nad ikoną Matki Bożej):
do wyboru jedna z dwóch ikon: typ Eleusa lub Hodegetria.
W ramach spotkań uczestnicy będą otrzymywać materiały teoretyczne dotyczące wybranej ikony.
Osoby z grupy zaawansowanej mogą na pierwsze 3 spotkania mogą przychodzić pół godziny później (wykład dla grupy początkującej) i kończyć też pół godziny później.

Grupa początkująca:
proszę o przeczytanie i rozważenie 24 rozdziału Ewangelii św. Łukasza. Zwłaszcza fragmentu dotyczącego wizyty Piotra w Grobie Jezusa.

Grupa zaawansowana:
proszę o przeczytanie i rozważenie 1 rozdziału Ewangelii św. Łukasza.

Na najbliższe zajęcia proszę zabrać:
- ołówek, gumkę, linijkę 20 cm
- notatnik i długopis

Do zobaczenia na najbliższych zajęciach w dniu 7 listopada

Z modlitwą,

Roman Zięba

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz